flip1

Индустриска зона во која можете да купите сопствен плац за градба на индустриските капацитети

Еднократно плаќање за плацот

Цена преку непосредно наддавање (аукција)

Индустриски и магацински простор од 62 ден / м2
Аплицирај
flip2

Простор за градба на магацински, сервисни, деловни и канцелариски објекти по достапни цени

Еднократно плаќање за плацот

Цена преку непосредно наддавање (аукција)

Цена на плацот од 900 ден / м2
Аплицирај

Плацови за градба наменети за лесна индустрија

Ниска цена за купување на плацовите со што долгорочно можете да го обезбедите својот бизнис.Плацовите се исклучиво за продажба. Директен пристап до регионални патишта и железничка пруга која ја поврзува индустриската зона со аеродроми во Р.Северна Македонија и пристаниште во Солун.Р.Грција.Пристап до евтина ел.енергија,вода и одвод.24 часовна служба за обезбедување.

Магацински простор и складишта

Индустриската Зона Жабени нуди плацови за изградба на магацини за лесната индустрија. Флексибилни плацови кои можат да се наменат за чување на продукти и овозможување активности за лесната индустрија.Опремени со приклучоци на ел.енергија и лесно поврзување со инфраструктурата на индустриската зона.Лесен пристап до царински служби и брзо спроведување на влез и излез на продуктите и материјалите.

Транспортни објекти и сервисни центри

Транспортни и сервисни капацитети во зоната со инфраструктура која овозможува брза комуникација,патишта, терминали и изградба на објекти за паркирање и одржување. Поврзаност со железничкиот и патниот сообраќај која ќе ја олесни работата и функционирањето на Вашиот бизнис во Република Северна Македонија и ќе Ви овозможи лесен и брз пристап до европскиот пазар.

Дата центри

Можност за изградба на ДАТА Центри.Брзо и ефикасно поврзување со оптички кабли до најблиските центри кои овозможуваат дигитален трансфер на податоци со огромна брзина.Можност,Вашиот бизнис да стани центар и крстосница на податоците во Југоисточна Европа и пошироко.

250000 m2 +
Вкупна достапна површина
Број на плацеви
+
Достапни за купување
+
Моментално вработени во зоната
Close Menu